Σπουδές

Σεμινάρια

Στο Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η παρακολούθηση 2 εξαμηνιαίων σεμιναρίων, που το καθένα αντιστοιχεί σε 1 ECTS. Τα σεμινάρια δεν έχουν κάποια εξέταση και γίνονται σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα όπου δεν πραγματοποιούνται ταυτόχρονα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ.

Για την οργάνωση των σεμιναρίων ορίζεται κάθε έτος ως υπεύθυνο ένα μέλος Δ.Ε.Π.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχει οριστεί o Π. Παπανικολάου, Αναπλ. Καθηγητής.