Σπουδές

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Για κάθε εγγεγραμμένο φοιτητή καθορίζεται από την  Ε.Δ.Ε. ο Ακαδημαϊκός του Σύμβουλος, ρόλος του οποίου είναι να συμβουλεύει τον φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του σε ακαδημαϊκά θέματα, όπως π.χ. την επιλογή μαθημάτων, την επιλογή Μ.Ε., τον τρόπο μελέτης κλπ.. Είναι προφανές ότι ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος δεν επιφορτίζεται με την παροχή συμβουλών για διαδικαστικά θέματα ή την υπενθύμιση των υποχρεώσεων του φοιτητή. Η αξιοποίηση του Ακαδημαϊκού Συμβούλου εναπόκειται στον φοιτητή, καθώς ο ρόλος του δεν είναι αποφασιστικός αλλά γνωμοδοτικός και μάλιστα όχι κατ’ αποκλειστικότητα, καθώς ο φοιτητής καλό είναι να συμβουλεύεται και άλλους διδάσκοντες, ιδίως τους διδάσκοντες των μαθημάτων που σκοπεύει να επιλέξει.

 

Για την εξασφάλιση ελάχιστου ενιαίου υποβάθρου σε κάθε κατεύθυνση, οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς σε ένα προαπαιτούμενο μάθημα του ακόλουθου Πίνακα. Με αστερίσκο σημειώνονται τα προαπαιτούμενα μαθήματα που είναι και μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

Πίνακας ακαδημαϊκών συμβούλων για το τρέχον  ακαδημαϊκό έτος και κάθε εγγεγραμμένο φοιτητή.