Σπουδές

Ακαδημαϊκό  Ημερολόγιο

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε το ημερολόγιο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Δε 3/10/2016 – Πα 14/10/2016

  Έναρξη-λήξη εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων

 • Δε 10/10/2016

  Έναρξη μαθημάτων

 • Πα 23/12/16 – Πα 6/1/2017

  Διακοπές Χριστουγέννων

 • Πα 20/01/2017

  Λήξη μαθημάτων (13 εβδομάδες)

 • Δε 23/01/2017 – Πα 27/1/2017

  Εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων

 • Τρ 31/1/2017 – Πα 10/2/2017

  Εξετάσεις μαθημάτων

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Δε 13/2 – Πα 17/2/2017

  Έναρξη-λήξη εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων

 • Δε 13/2/2017

  Έναρξη μαθημάτων

 • Μ. Δε 10/4 – Πα 21/4/2017

  Διακοπές Πάσχα

 • Πα 26/5/2017

  Λήξη μαθημάτων (13 εβδομάδες)

 • Δε 29/5 – Πα 2/6/2017

  Εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων

 • Τρ 6/6 – Πα 16/6/2017

  Εξετάσεις μαθημάτων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  (Μ.Ε.)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Μ.Ε.

 • Δε 20/2 – 2/3/2017

  Περίοδος Φεβρουαρίου

 • Δε 19/6 – 30/6/2017

  Περίοδος Ιουνίου

 • Δε 16/10 – 27/10/2017

  Περίοδος Οκτωβρίου

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  Μ.Ε.

 • Δε 20/2 – 24/2/2017

  Περίοδος Φεβρουαρίου

 • Δε 26/6 – 30/6/2017

  Περίοδος Ιουνίου

 • Δε 23/10 – 27/10/2017

  Περίοδος Οκτωβρίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΥΧΟΥΣ  ΣΤην ΕΞΕΤΑΣΤΙΚη ΕΠΙΤΡΟΠη

 • Δε 13/2/2017

  Περίοδος Φεβρουαρίου

 • Δε 19/6/2017

  Περίοδος Ιουνίου

 • Δε 9/10/2017

  Περίοδος Οκτωβρίου