Προσωπικό

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Σχολών, αποχωρήσαντα λόγω ορίου ηλικίας μέλη Δ.Ε.Π., καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι., επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή ερευνητές κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επικουρικό διδακτικό έργο παρέχουν μέλη Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες των συνεργαζόμενων Σχολών. Η ανάθεση διδασκαλίας γίνεται από την Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση των αρμοδίων Τομέων.

 •       ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

        ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 •     

     

 •      

 •         

Ανδρεαδάκης Ανδρέας
Καλιαμπάκος Δημήτριος
Κοντογιάννης Κωνσταντίνος
Κουτσογιάννης Δημήτριος
Λεώπουλος Βρασίδας – Ιωάννης
Λοϊζίδου – Μαλαμή Μαρία
Μαμάης Δανιήλ
Μαντόγλου Αριστοτέλης
Μπαλτάς Ευάγγελος
Ξενίδης Άνθιμος
Παπασιώπη Νυμφοδώρα
Ροντογιάννη – Τσιαμπάου Θεοδώρα
Στάμου Αναστάσιος
Τσακίρης Γεώργιος
Τσιχριντζής Βασίλειος
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ    

  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ    

 •      

 •         

Δαμίγος Δημήτριος
Δερματάς Δημήτριος
Δουκάκης Ευστράτιος
ΛυρίδηςΔημήτριος
Μακρόπουλος Χρήστος
Μπαλλής Αθανάσιος
Μωραϊτης Κωνσταντίνος
Παναγούλια Διονυσία
Πανταζίδου Μαρίνα
Παπανικολάου Παναγιώτης
Τσουκαλά Βασιλική
Χαραλάμπους Αικατερίνη
Χρυσοβέργης Ίων
 •         ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ

          ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ   

  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ    

 •      

 •         

Βεντίκος Νικόλαος
Γκιντίδης Δρόσος
Καλλιώρας Ανδρέας
Μαλαμής Συμεών – Αλέξανδρος
Ναλμπάντης Ιωάννης
Νάνου Αικατερίνη
Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος
 •                  ΛΕΚΤΟΡΕΣ

                   ΛΕΚΤΟΡΕΣ

 •    

       

 •      

 •         

Αζοράκος Σαμψών
Παπακωνσταντής Ηλίας
 •    ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

     ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 •  -  ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π   

   -  ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π    

 •      

 •         

Κουμαντάκης Ιωάννης
Μέμος Κωνσταντίνος
Μιμίκου Μαρία
Μουτάφης Νικόλαος
Μουτζούρης Κωνσταντίνος
Σταθόπουλος Αντώνιος
Τσούλος Λύσανδρος
Χατζημπίρος Κίμων
Χριστοδούλου Γεώργιος
 •   ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

    ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 • - ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ   

  -  ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ    

 •      

 •         

Δελλής Γεώργιος
Θεοφάνης Σωτήριος
Καρατζιάς Σωτήριος
Μποϊλέ Μαρία
Παπαδημητρίου Ευστράτιος
Παραβάντης Ιωάννης
Παρδάλη Αγγελική
 •       ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

        ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

 •     ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   

         ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 •      

 •         

Γαβαλάκη Ευγενία
Γιαντσή Θεοδώρα
Ευστρατιάδης Ανδρέας
Μαντζιάρας Ιωάννης
Σκοπελίτη Ανδριανή