Προσωπικό

Διδάσκοντες  Μαθημάτων  2ου  Εξαμήνου

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ eΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017ΜΑΘΗΜΑΤΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
-


ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
-

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α:

     ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 •  ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ    

  Α : ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 •      

 •         

 • Α2.1

  Προχωρημένη Υδρολογία

  Μ. Μιμίκου (Σ)
  Ε. Μπαλτάς

  Γ. Μπαριάμης,
  Α. Ψωμάς

 • Α2.2

  Διαχείριση Υδατικών Πόρων

  Δ. Κουτσογιάννης  (Σ)
  Α. Ευστρατιάδης

  -

 •  Α2.3

  Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα

  Μ. Μιμίκου (Σ)
  Ε. Μπαλτάς

  Γ. Μπαριάμης,
  Α. Ψωμάς

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β:

     ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 •   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   

  Β : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 •     

 •         

 • Β2.1

  Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

  Α. Ανδρεαδάκης (Σ)
  Δ. Μαμάης

  -


 • Β2.2


  Παραγωγή πόσιμου & ανακτημένου νερού

  Α. Ανδρεαδάκης (Σ)
  Σ. Μαλαμής
  Ι. Μαντζιάρας

                                                      -                                


 • Β2.3

  Μαθηματική Προσομοίωση Διακίνησης Ρύπων & Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων

  Α. Στάμου (Σ)
  Κ. Νουτσόπουλος

  Α. Γκεσούλη
  Γ. Παπαδονικολάκη
  Ε. Ρώμας 

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ:

     ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 •   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

  Γ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

 •     

 •         


 • C2.1


  Προχωρημένη Περιβαλλοντική Υδραυλική

  Γ. Χριστοδούλου (Σ)
   Π. Παπανικολάου
   Η. Παπακωνσταντής


  -


 • C2.2


  Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Παράκτια Ζώνη

  Κ. Μέμος (Σ)
  Α. Στάμου
   Η. Παπακωνσταντής

  Γ. Παπαδονικολάκη
  B. Αφεντούλης
  Δ. Μαλλιούρη


 • C2.3


  Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

  Κ. Μουτζούρης (Σ)
   Κ. Χατζημπίρος
   Κ. Μωραΐτης


  Ι. Καρύδη

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δ:

     ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 •   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

  Δ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

 •     

 •         


 • D2.1


  Λειτουργίες & Οργάνωση Χερσαίας Ζώνης Λιμένων

  Α. Μπαλλής (Σ)
  Α. Σταθόπουλος
  Μ. Μποϊλέ


  -


 • D2.2

  Λιμενική Πολιτική, Δίκαιο και Στρατηγικές Ανάπτυξης

  Κ. Μουτζούρης (Σ)
  Γ. Δελλής
  Σ. Θεοφάνης


  -


 • D2.3


  Διοίκηση & Διαχείριση Λιμένων

  Β. Λεώπουλος (Σ)
  Μ. Μποίλέ
  Σ. Θεοφάνης


  -

 •                                     

        ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ

 •     

 •         

 • S2.1

  Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους

  Δ. Γκιντίδης (Σ)

  -

 • S2.2

  Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδατικών Πόρων – Υδροπληροφορική

  Χ. Μακρόπουλος (Σ)
  Α. Ευστρατιάδης

  Ι. Τσουκαλάς


 • S2.3


  Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Εκβολής

  Κ. Μέμος ( Σ)
  Κ. Νουτσόπουλος
  Σ. Αζοράκος

  Θ. Γιαντσή
  Ε. Ρεπούσης

 • S2.4

  Αξιοποίηση Διαχείριση & Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων

  Ι. Κουμαντάκης (Σ)
  Α. Καλλιώρας

  Ε. Βασιλείου
  Κ. Μαρκαντώνης

 • S2.5

  Εγκαταστάσεις Επεξεργ. Λυμάτων Μικρής Κλίμακας

  Κ. Νουτσόπουλος  (Σ)
  Σ. Μαλαμής

  Κ. Αντωνίου
  Ε. Κουμάκη

 • S2.6

  Προχωρημένη Αριθμητική Ανάλυση

  Ι. Χρυσοβέργης (Σ)
  Σ. Βουτσινάς

  -

 • S2.7

  Αστική Υδρολογία

  Χ. Μακρόπουλος (Σ )
  Δ. Παναγούλια

  Ε. Ρόζος

 • S2.8

  Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα

  Δ. Δερματάς (Σ)
  Β. Τσουκαλά

  -


 • S2.9


  Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων

  Μ. Πανταζίδου (Σ)
  Α. Ξενίδης
  Ν. Παπασιώτη


  -

 • S2.10

  Διασφάλιση Λιμένων

  Κ. Κοντογιάννης (Σ)
  Σ. Καρατζιάς

  -


 • S2.11


  Βελτιστοποίηση Δικτύων Εγκαταστάσεων

  Α. Σταθόπουλος (Σ)
  Α.Μπαλλής
  Ι. Παραβάντης


  -