Προσωπικό

Διδάσκοντες  Μαθημάτων  1ου  Εξαμήνου

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017ΜΑΘΗΜΑΤΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
-


ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
-

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α:

     ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 • ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ    

  Α: ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 •      

 •         

 • Α1.1
  Υδρομετεωρολογία
  Ε. Μπαλτάς (Σ)
  Ε. Φελώνη
 • Α1.2
  Προχωρημένη  Υδρογεωλογία
  Ι. Κουμαντάκης (Σ)
  Α. Καλλιώρας
  Ε. Βασιλείου
  Κ. Μαρκαντώνης
 • Α1.3
  Υδρολογία Υπόγειων Νερών & Μεταφορά Ρύπων
  Α. Μαντόγλου (Σ)
  Α. Νάνου
  Γ. Κοψιαύτης

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β:

     ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   

  Β : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 •     

 •         

 • Β1.1
  Βιοχημικές Διεργασίες στο Υδάτινο Περιβάλλον
  Κ. Νουτσόπουλος (Σ)
  Κ. Αντωνίου
 • Β1.2
  Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων & Ιλύος
  Α. Ανδρεαδάκης (Σ)
  Σ. Μαλαμής
  -
 • Β1.3
  Διαχείριση  Υδατικών Οικοσυστημάτων - Βιώσιμη Ανάπτυξη
  -
  -

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ:

     ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

  Γ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

 •     

 •         

 • C1.1
  Θαλάσσια Υδροδυναμική
  Κ. Μέμος (Σ)
  Σ. Αζοράκος
  Γ. Κλωνάρης
 • C1.2
  Παράκτιο Περιβάλλον
  Ε. Δουκάκης (Σ)
  Θ. Ροντογιάννη - Τσιαμπάου
  -
 • C1.3
  Έργα Προστασίας Παράκτιου Περιβάλλοντος
  Κ. Μουτζούρης (Σ)
  Β. Τσουκαλά
  Θ. Γιαντσή
 • -
  Λιμένες και Λιμενικά Έργα
  Β. Τσουκαλά (Σ)
  Θ. Γιαντσή
  -

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δ:

     ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

  Δ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

 •     

 •         


 • D1.1

  Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές
  Α. Σταθόπουλος (Σ)
  Α. Μπαλλής
  Ν. Βεντίκος
  Δ. Λυρίδης

  -

 • D1.2

  Οικονομικά Λιμένων
  Α. Παρδάλη (Σ)
  Ε. Παπαδημητρίου
  Θ. Γιαντσή

  -

 • D1.3

  Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων
  Μ. Λοιζίδου (Σ)
  Α. Στάμου
  Κ. Χατζημπίρος

  Π. Μακατούνης

 •                                     

        ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ

 •     

 •         


 • S1.1

  Βασικές Αρχές Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
  Α. Ανδρεαδάκης (Σ)
  Ε. Μπαλτάς
  Ε. Γαβαλάκη

  Γ. Μπαριάμης

 • S1.2

  Εισαγωγή στις Υπολογιστικές Μεθόδους
  Χ. Μακρόπουλος (Σ)
  Α. Στάμου
  Δ. Γκιντίδης

  -
 • S1.3
  Διάβρωση, Μεταφορά & Απόθεση Φερτών Υλών
  Δ. Παναγούλια (Σ)
  -
 • S1.4
  Εργαστηριακές Μέθοδοι Υγειονομικής Τεχνολογίας
  Δ. Μαμάης (Σ)
  Ι. Μαντζιάρας
  Μ. Γιολδάση
 • S1.5
  Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων
  Δ. Καλιαμπάκος (Σ)
  Δ. Δαμίγος
  -
 • S1.6
  Συστήματα Γεωγρ. Πληροφ. στους Υδατικούς Πόρους
  Λ. Τσούλος
  Λ. Στάμου
  Α. Σκοπελίτη
 • S1.7
  Φράγματα
  Ν. Μουτάφης (Σ)
  Π. Παπανικολάου
  Σ. Χατζηκομνηνού
  Ε. Ράμπιας
 • S1.8
  Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων
  Δ. Δερματάς (Σ)
  H. Παναγιωτάκης
  -

 • S1.9
  Βασικές Αρχές Υδρομηχανικής και
  Θαλάσσιας Υδραυλικής
  Γ. Χριστοδούλου (Σ)
  Β. Τσουκαλά
  Αικ. Νάνου

  -
 • S1.10
  Προχωρημένη Ρευστομηχανική
  -
  -
 • S1.11
  Ειδικά Θέματα Χημείας Νερού
  Αικ. Χαραλάμπους (Σ)
  -

 • S1.12

  Τουριστικοί Λιμένες
  Κ. Μουτζούρης (Σ)
  Σ. Αζοράκος
  Κ. Μωραΐτης

  -