Πληροφορίες

Γραμματεία

Σοφία Ζγκαμπή

Τηλέφωνο: +30 210 772 2325
Φαξ: +30 210 772 2847

E-mail: postgrad@hydro.ntua.gr και sofia@itia.ntua.gr

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, 
Κτίριο Υδραυλικής (Ισόγειο, Πτέρυγα Μεταπτυχιακού) 
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780