Πληροφορίες

Τοποθεσία  /  Πρόσβαση  /  Χάρτης


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,
Κτίριο Υδραυλικής, Ισόγειο, Πτέρυγα Δ.Π.Μ.Σ. 


Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Πολυτεχνειούπολη
 Ζωγράφου, 15780 Αθήνα

Πατώντας στο χάρτη μπορείτε να λάβετε τις
οδηγίες πρόσβασης από τη Google