Διοίκηση

Μέλη  Ειδικής  Διατμηματικής  Επιτροπής  (Ε.Δ.Ε.)

To Δ.Π.Μ.Σ. διοικείται από Διευθυντή και Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), τα μέλη της οποίας ορίζονται από τις συμμετέχουσες Σχολές. Ο εκάστοτε Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε.  

Από την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. (Σεπτέμβριος του 1998) μέχρι και τον Αύγουστο του 2004 Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. ήταν ο Καθηγητής Θ. Ξανθόπουλος με αναπληρωτή του τον Καθηγητή Γ. Χριστοδούλου. Στη συνέχεια διετέλεσαν Διευθυντές του Δ.Π.Μ.Σ.  οι ακόλουθοι:

2004-2008 Καθηγητής  Γ. Χριστοδούλου.
2008-2010 Καθηγητής  Α. Ανδρεαδάκης.
2010-2014 Καθηγήτρια  Μ. Μιμίκου.
2014-2016 Καθηγητής  Γ. Χριστοδούλου.

Διeyθυντης

Όνομα:

Tηλέφωνο:

E-mail:

Ιδιότητα:

Γραφείο:

Α. Στάμου

(+30) 210 7722809

stamou@central.ntua.gr

Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

ΜEλη  ΕιδικHς  ΔιατμηματικHς  ΕπιτροπHς  (Ε.Δ.Ε.)

Όνομα:

Tηλέφωνο:

E-mail:

Ιδιότητα:

Γραφείο:

Α. Ανδρεαδάκης

(+30) 2107722902

andre1@central.ntua.gr

Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Όνομα:

Tηλέφωνο:

E-mail:

Ιδιότητα:

Γραφείο:

Δ. Κουτσογιάννης

(+30) 2107722831

dk@itia.ntua.gr

Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Όνομα:

Tηλέφωνο:

E-mail:

Ιδιότητα:

Γραφείο:

Α. Μαντόγλου

(+30) 2107722763

mantog@central.ntua.gr

Καθηγητής Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων  Μηχανικών

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Όνομα:

Tηλέφωνο:

E-mail:

Ιδιότητα:

Γραφείο:

Ε. Μπαλτάς

(+30) 2107722883

baltas@central.ntua.gr

Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Όνομα:

Tηλέφωνο:

E-mail:

Ιδιότητα:

Γραφείο:

Ν. Παπασιώπη

(+30) 2107722298

papasiop@metal.ntua.gr

Καθηγήτρια Σχολής  Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Όνομα:

Tηλέφωνο:

E-mail:

Ιδιότητα:

Γραφείο:

Α. Στάμου

(+30) 210 7722809

stamou@central.ntua.gr

Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Όνομα:

Tηλέφωνο:

E-mail:

Ιδιότητα:

Γραφείο:

Π. Παπανικολάου

(+30) 2107722854

panospap@mail.ntua.gr

Αν. Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Όνομα:

Tηλέφωνο:

E-mail:

Ιδιότητα:

Γραφείο:

Β. Τσουκαλά

(+30) 2107722372

v.tsoukala@hydro.civil.ntua.gr

Αν. Καθηγήτρια Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Όνομα:

Tηλέφωνο:

E-mail:

Ιδιότητα:

Γραφείο:

Δ. Γκιντίδης

(+30) 2107724177

dgindid@central.ntua.gr

Επ. Καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15773 Αθήνα, Ελλάδα