Νέα

ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

February 6, 2019

Σας υπενθυμίζουμε ότι όσοι δευτεροετείς φοιτητές δεν έχουν ακόμη υποβάλλει τη δήλωση ανάληψης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορούν να την υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ από 11/2/2019 έως 22/2/2019.

Δήλωση ανάληψης Μεταπτυχιακής ΔΕ