Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ” ΚΑΙ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ”

November 20, 2018

Σας ενημερώνουμε ότι :

1. Στο πλαίσιο του μαθήματος “Τουριστικοί Λιμένες” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 εκπαιδευτική επίσκεψη στη μαρίνα Φλοίσβου. Η συνάντηση με το διδάσκοντα – συνοδό θα γίνει στις 8:45 στην είσοδο της μαρίνας.

2. Το μάθημα “Λιμενικό Σύστημα” θα πραγματοποιηθεί μετά την επίσκεψη (11:45-14:30) στην αίθουσα του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων (ΕΛΕ).