Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ”

November 7, 2018

Το μάθημα “Λιμενικά και Παράκτια Έργα” θα πραγματοποιείται από την επόμενη Τρίτη (13/11/2018) και κάθε Τρίτη στις 15:15 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων.