Νέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

October 31, 2018

Δείτε στο συνημμένο αρχείο final_thesis_programm_exams_Oct_2018 το πρόγραμμα εξετάσεων των μεταπτυχιακών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2018.

Υπενθύμιση:

1. Η μέγιστη διάρκεια της παρουσίασης είναι 20 λεπτά και μετά την εξέταση εάν δεν συστηθούν διορθώσεις από την τριμελή επιτροπή (οι οποίες υποχρεωτικά γίνονται εντός δεκαημέρου από την παρουσίαση) θα πρέπει το κείμενο της εργασίας (full text) καθώς και οι περιλήψεις σε ελληνική και αγγλική γλώσσα  να υποβληθούν στο αποθετήριο της Κέντρικής βιβλιοθήκης του ΕΜΠ σε ηλεκτρονικό αρχείο.

2. Επίσης, ένα  cd με τα τρία αρχεία (κείμενο της εργασίας (full text), ελληνική και αγγλική περίληψη) αντίστοιχα θα υποβληθεί και στη Γραμματεία του προγράμματος μαζί με τις 2 βεβαιώσεις που χορηγούνται από την Κεντρική βιβλιοθήκη.

3. Οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτ. Υδραυλικής (2ος όροφος), ο προβολέας παρέχεται από το πρόγραμμα ενώ οι φοιτητές θα έχουν τον προσωπικό τους φορητό υπολογιστή.