Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

August 23, 2018

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημέρες Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Αυγούστου σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Τρίτη 28-8-2018. Ειδίκευση  Α: 9:00-11:00 υποψήφιοι με επώνυμο από Α μέχρι Μ και 11:15-13:15 από Ν μέχρι Ω.

Τρίτη 28-8-2018. Ειδίκευση Γ: 12:00-15:00 όλοι οι υποψήφιοι.

Τετάρτη 29-8-2018. Ειδίκευση Β: 10:00-12:00 υποψήφιοι με επώνυμο από Α μέχρι Κ και 12:15-14:15 από Λ μέχρι Ω.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της συνέντευξης (Κτίριο Υδραυλικής, ισόγειο) τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την έναρξη του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος. Όποιος υποψήφιος δεν μπορεί να παραβρεθεί δια ζώσης στη συνέντευξη στα παραπάνω χρονικά διαστήματα, θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσω email με τη Γραμματεία  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: postgrad@hydro.ntua.gr  ενημερώνοντας για την ημερομηνία και ώρα διαθεσιμότητάς του κοινοποιώντας παράλληλα τη διεύθυνση επικοινωνίας skype ή what’s up.