Νέα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

July 25, 2018

Η γραμματεία του ΔΠΜΣ θα παραμείνει κλειστή από 27/7/2018 έως 24/8/2018.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου για κατάθεση οποιουδήποτε σχετικού αιτήματος μπορούν να απευθύνονται:

α) στο διάστημα 27/7/2018 έως 17/8/2018 στην κεντρική υπηρεσία του Ιδρύματος (Γενικό Πρωτόκολλο / Κτίριο Διοίκησης / Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου, Ισόγειο) το οποίο θα λειτουργεί καθόλη τη διάρκεια των θερινών διακοπών.

β) στο διάστημα 20/8/2018 έως 24/8/2018 στην Γραμματεία της της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (ώρες 11:00 π.μ – 13:30 μ.μ ).

Τα αιτήματα θα διεκπεραιωθούν μετά τις 27/8/2018.

Από τη Γραμματεία και τη Διεύθυνση του ΔΠΜΣ “ΕΤΥΠ”