Νέα

ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΕΤΥΠ”

July 18, 2018

Tο νέο νομικό πλαίσιο του ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων”.

✓    Πρυτανική Απόφαση 33080/ΦΕΚ  τ. Β’ 2821/16-7-2018 Κανονισμος  Λειτουργίας ΕΤΥΠ

✓   Πρυτανική Απόφαση  33082/ΦΕΚ τ. Β’ 2795/13-7-2018

✓     Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (2018).