Νέα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ”

June 4, 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος “Πλημμύρες και Αντιπλημμυρικά Εργα” θα πραγματοποιηθεί στις 15:15 – 18:00 την Τετάρτη 13/6/2018.