Νέα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”

June 4, 2018
Η εξέταση του μαθήματος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ θα γίνει αύριο 5-6-2018 από τις 09:10 μέχρι τις 11:10.