Νέα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

May 22, 2018

Μεταπτυχιακές Εργασίες Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2018

  1. Εν όψει της εξέτασης των μεταπτυχιακών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2018, παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν την διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία στην εν λόγω περίοδο να υποβάλλουν τα εξώφυλλα των μεταπτυχιακών εργασιών υπογεγραμμένα από τους επιβλέποντες καθηγητές  μέχρι 11/6/2018 .
  2. Σταθερό μέλος των επιτροπών έχει ήδη οριστεί από την ΕΔΕ η κ. Αικ. Νάνου.
  3. Η προθεσμία παράδοσης των τευχών των εργασιών στις εξεταστικές επιτροπές είναι στις 18/6/2018.
  4. Οι εξετάσεις των Μ.Ε. θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 25/6 – 29/6.
  5. Οι εξεταστικές επιτροπές και το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν προσεχώς μετά την έγκρισή τους από την Ε.Δ.Ε..