Νέα

ΑΝΑΛΗΨΗ Μ.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

May 22, 2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν ανάληψη της ΜΕ ότι σύμφωνα με το ακδημαϊκό ημερολόγιο η έναρξη προθεσμίας της  δήλωση ανάληψης ΜΕ για την περίοδο Ιουνίου είναι 25/6 και η λήξη της  είναι  29/6.

Η Δήλωση γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει επιτύχει σε 4 τουλάχιστον μεταπτυχιακά μαθήματα.

Δείτε το συνημμένο έντυπο ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Μ_Ε