Νέα

Ορθή επανάληψη: Εξέταση μαθήματος “Διασφάλιση Λιμένων”

May 21, 2018

Η εξέταση του μαθήματος “Διασφάλιση Λιμένων” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 , ώρα 10:45 – 13:30 στην αίθουσα του Ε.Λ.Ε.