Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ”

May 15, 2018

Ενημερώνουμε  τους φοιτητές του μαθήματος “Αξιοποίηση, Διαχείριση & Προστασία Υπόγειων Υδορφορέων” ότι, οι παρουσιάσεις των εργασιών θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη,  30 Μαϊου ώρα 9:0ο,  στην Αίθουσα μεταπτυχιακού.