Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”

April 27, 2018

Το μάθημα  “Λιμενική Πολιτική, Δίκαιο και Στρατηγικές Ανάπτυξης” δεν θα πραγματοποιηθεί  σήμερα Παρασκευή 27-4-2018. Η αναπλήρωσή του θα γίνει σε συνεννόηση με το διδάσκοντα του μαθήματος κ. Σ. Θεοφάνη.