Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ”

February 20, 2018

Εκ μέρους των διδασκόντων του εαρινού μαθήματος “Προχωρημένη Υδρολογία»   ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές  του Δ.Π.Μ.Σ. «Ε.Τ.Υ.Π.» ότι  το μάθημα  θα πραγματοποιείται τη Δευτέρα στις  8:45 – 11:30 στην αίθουσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Ε.Τ.Υ.Π.».