Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ.

February 9, 2018

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές  του Δ.Π.Μ.Σ. «Ε.Τ.Υ.Π.» ότι τα μαθήματα επιλογής του εαρινού εξαμήνου : «Υδραυλικές Κατασκευές και Φράγματα»  και «Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα», τα οποία προσφέρονται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,  ξεκινούν σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο προπτυχιακών σπουδών στις 20/2/2018 και η λήξη τους είναι 1/6/2018.

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα δείτε τις αίθουσες και τις ώρες διδασκαλίας που διεξάγονται.