Νέα

Ανακοίνωση για το μάθημα “Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων & Ιλύος” (Δευτέρα 20/11/2017)

November 14, 2017

Τη Δευτέρα 20-11-2017 το μεταπτυχιακό μάθημα «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων & Ιλύος» θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως  στις 10:45-13:30 στην Αίθουσα Μεταπτυχιακού.