Νέα

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων

October 11, 2017

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο τη χορηγία της εταιρείας TERMNA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, που αφορά τη συμμετοχή φοιτητών στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων που διοργανώνεται στην Αίγλη Ζαππείου 12-15 Οκτωβρίου. ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΕΡΝΑ