Νέα

Υποδοχή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. “Ε.Τ.ΥΠ.”

September 28, 2017

Δείτε στο συνημμένο αρχείο Invitation_new_post_stud_2017_18

την πρόσκληση της τελετής υποδοχής – ενημέρωσης των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων».

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.