Νέα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ εξαμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. “Ε.Τ.Υ.Π.” για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

September 22, 2017

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των χειμερινών μαθημάτων για το ακαδημαϊκό  έτος 2017 -2018.

Συνημμένο αρχείο: 3.2. courses_programm_a_2017_18

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Σοφία Ζγκαμπή