Νέα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ Γ’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ” ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.”Ε.Τ.Υ.Π.”

June 29, 2017

Δείτε την ανακοίνωση στο σύνδεσμο : INTERVIEWS C STREAM