Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Γιαντσή Θεοδώρα

Ιδιότητα: Επιστημονικός Συνεργάτης
Mail: dgiantsi@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722371
Μαθήματα: Οικονομικά Λιμένων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό