Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Χρυσοβέργης Ίων

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Mail: ichris@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107721716
Μαθήματα: Προχωρημένη Αριθμητική Ανάλυση

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό