Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Βεντίκος Νικόλαος

Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Mail: niven@deslab.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107721403
Μαθήματα: Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές, Λειτουργίες & Οργάνωση Χερσαίας Ζώνης Λιμένων, Βελτιστοποίηση Δικτύων Εγκαταστάσεων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό