Νέα

Βεντίκος Νικόλαος

March 9, 2017

Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Mail: niven@deslab.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107721403
Μαθήματα: Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές, Λειτουργίες & Οργάνωση Χερσαίας Ζώνης Λιμένων, Βελτιστοποίηση Δικτύων Εγκαταστάσεων