Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Τσούλος Λύσανδρος

Ιδιότητα: Διδάσκων – Πρώην Μέλος Δ.Ε.Π.
Mail: lysandro@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722730
Μαθήματα: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στους Υδατικούς Πόρους

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό