Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Τσιχριντζής Βασίλειος

Ιδιότητα: Καθηγητής
Mail: tsihrin@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722620
Μαθήματα: Διαχείριση Υδατικών Πόρων (κάθε 2ο Ακαδ. Έτος)

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό