Νέα

Τσακίρης Γεώργιος

March 9, 2017

Ιδιότητα: Καθηγητής
Mail: gtsakir@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107724064
Μαθήματα: Διαχείριση Υδατικών Πόρων (κάθε 2ο Ακαδ. Έτος)