Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Τσακίρης Γεώργιος

Ιδιότητα: Καθηγητής
Mail: gtsakir@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107724064
Μαθήματα: Διαχείριση Υδατικών Πόρων (κάθε 2ο Ακαδ. Έτος)

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό