Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Θεοφάνης Σωτήριος

Ιδιότητα: Διδάσκων – Μέλος Άλλων Ιδρυμάτων – Φορέων
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Rutgers University
Mail: stheofanis@theofanis.eu
Τηλέφωνο: 
Μαθήματα: Λιμενική Πολιτική, Δίκαιο και Στρατηγικές Ανάπτυξης

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό