Νέα

Σταθόπουλος Αντώνιος

March 9, 2017

Ιδιότητα: Διδάσκων – Πρώην Μέλος Δ.Ε.Π.
Mail: a.stath@transport.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107721288
Μαθήματα: Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές, Λειτουργίες & Οργάνωση Χερσαίας Ζώνης Λιμένων, Βελτιστοποίηση Δικτύων Εγκαταστάσεων