Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ροντογιάννη – Τσιαμπάου Θεοδώρα

Ιδιότητα: Καθηγητής
Mail: rondo@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107723970
Μαθήματα: Παράκτιο Περιβάλλον

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό