Νέα

Παρδάλη Αγγελική

March 9, 2017

Ιδιότητα: Διδάσκων – Μέλος Άλλων Ιδρυμάτων – Φορέων
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο Πειραιά
Mail: apardali@unipi.gr
Τηλέφωνο: 2104142000
Μαθήματα: Οικονομικά Λιμένων