Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Παραβάντης Ιωάννης

Ιδιότητα: Διδάσκων – Μέλος Άλλων Ιδρυμάτων – Φορέων
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο Πειραιά
Mail: jparav@unipi.gr
Τηλέφωνο: 2104142771
Μαθήματα: Βελτιστοποίηση Δικτύων Εγκαταστάσεων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό