Νέα

Παραβάντης Ιωάννης

March 9, 2017

Ιδιότητα: Διδάσκων – Μέλος Άλλων Ιδρυμάτων – Φορέων
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο Πειραιά
Mail: jparav@unipi.gr
Τηλέφωνο: 2104142771
Μαθήματα: Βελτιστοποίηση Δικτύων Εγκαταστάσεων