Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Παπανικολάου Παναγιώτης

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Mail: panospap@mail.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722854
Μαθήματα: Φράγματα, Προχωρημένη Περιβαλλοντική Υδραυλική

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό