Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Παπακωνσταντής Ηλίας

Ιδιότητα: Λέκτορας
Mail: ipapak@mail.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722876
Μαθήματα: Προχωρημένη Περιβαλλοντική Υδραυλική, Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Παράκτια Ζώνη

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό