Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Παπαδημητρίου Ευστράτιος

Ιδιότητα: Διδάσκων – Μέλος Άλλων Ιδρυμάτων – Φορέων
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο Πειραιά
Mail: stratos@unipi.gr
Τηλέφωνο: 2104142556
Μαθήματα: Οικονομικά Λιμένων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό