Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Πανταζίδου Μαρίνα

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Mail: mpanta@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107723745
Μαθήματα: Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό