Νέα

Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος

March 9, 2017

Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Mail: cnoutso@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722900
Μαθήματα: Βιοχημικές Διεργασίες στο Υδάτινο Περιβάλλον, Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Εκβολής, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Μικρής Κλίμακας, Μαθηματική Προσομοίωση Διακίνησης Ρύπων & Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων