Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ναλμπάντης Ιωάννης

Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Mail: nalbant@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722713
Μαθήματα: Διαχείριση Υδατικών Πόρων (κάθε 2ο Ακαδ. Έτος)

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό