Νέα

Μουτζούρης Κωνσταντίνος

March 9, 2017

Ιδιότητα: Διδάσκων – Πρώην Μέλος Δ.Ε.Π.
Mail: lhw@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722367
Μαθήματα: Έργα Προστασίας Παράκτιου Περιβάλλοντος, Τουριστικοί Λιμένες, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης, Λιμενική Πολιτική, Δίκαιο και Στρατηγικές Ανάπτυξης