Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Μωραϊτης Κωνσταντίνος

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Mail: mormor@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107723567
Μαθήματα: Τουριστικοί Λιμένες, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό