Νέα

Μωραϊτης Κωνσταντίνος

March 9, 2017

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Mail: mormor@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107723567
Μαθήματα: Τουριστικοί Λιμένες, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης