Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Μιμίκου Μαρία

Ιδιότητα: Διδάσκων – Πρώην Μέλος Δ.Ε.Π.
Mail: mimikou@chi.civil.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722880
Μαθήματα: Προχωρημένη Υδρολογία, Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό