Νέα

Μιμίκου Μαρία

March 9, 2017

Ιδιότητα: Διδάσκων – Πρώην Μέλος Δ.Ε.Π.
Mail: mimikou@chi.civil.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722880
Μαθήματα: Προχωρημένη Υδρολογία, Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα